Svatební svíčky

Svíčky se již tradičně využívají při slavnostních příležitostech k vytvoření výjimečné atmosféry, ani svatba by tedy neměla být výjimkou. Svatební svíčka by dle tradice měla hořet nejen při svatebním obřadu, ale svíčky by měly zdobit i svatební tabuli. Plamen svíčky prý vypovídá o budoucím manželství, klidný plamen znamená poklidný život, mihotavý plamínek naopak bouřlivý vztah.